دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب چیست؟
سیستم حضور و غیاب یا ساعت حضور و غیاب دستگاهی است که برای ثبت ورود و خروج کارمندان و پرسنل در یک محیط کاری به کار میرود تا با توجه به کارکرد هر یک از پرسنل، مدیران بتوانند حقوق و دستمزد فرد را محسابه و پرداخت کنند.
در گذشته و پیش از ساخت دستگاه های حضور و غیاب ورود و خروج ها در دفاتر حضور و غیاب ثبت می شدند و هر شخص هنگام ورود و یا خروج دفتر حضور و غیاب را امضا می کرد و از روی این یادداشت ها ورود و خروج افراد محاسبه می شد که این کار بسیار زمانبر بود و باعث بروز اشتباهات زیادی در محاسبه ی زمان کارکرد و حقوق افراد می شد.
مزایای استفاده از دستگاه حضور و غیاب:
 • کنترل دقیق ورود و خروج پرسنل
 • سهولت در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل
 • کنترل و محاسبه ی دقیق اضافه کار و کسر کار
 • عدم دخالت افراد غیر مسئول
 • نگهداری آرشیو کاملی از ورود و خروج پرسنل
 • و …
انواع دستگاه حضور و غیاب :
 • کارتی
 • RFID
 • اثر انگشتی
 • دوربین دار
 • تشخیص چهره

برای ثبت ورود و خروج پرسنل و محاسبه اتومات حقوق و مزایای پرسنل در نرم افزار حسابداری سیبا می توانید از افزونه حقوق و دستمزد سیبا استفاده نمایید.
دستگاه حضور و غیاب کارابان مدل KTA-620
  (1)
تماس بگیرید
دستگاه حضور وغیاب کارابان مدل KTA-550
  (1)
تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630
  (1)
تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره و اثرانگشتی کارابان مدل KTA-630 Wifi
  (1)
تماس بگیرید
دستگاه حضور غیاب کارابان مدل KTA-610
  (4)
تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب کارابان مدل KTA-260
  (2)
تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب کارابان مدل KTA-120
  (2)
تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل EB-109
  (3)
تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل MP53
  (2)
تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل EB-110
  (2)
تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل EB-103
  (2)
تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل EB-102
  (2)
تماس بگیرید