• همراه ما باشید :

مواد مصرفی

مواد مصرفی چیست؟
مواد مصرفی در یک فروشگاه شامل کالاهایی هستند که به صورت روزانه و براساس نیاز استفاده و یا دور ریخته میشوند.
برخی از مهمترین مواد مصرفی در تجهیزات فروشگاهی شامل موارد ذیل می باشد:
1- رول کاغذ حرارتی: جهت استفاده در پرینترهای حرارتی یا فیش پرینترها
2- ریبون: جهت چاپ برچسب در پریتنرهای چاپ لیبل یا لیبل پرینترها
3- لیبل یا برچسب: جهت چاپ بارکد، قیمت و سایر اطلاعات کالا توسط لیبل پرینترها یا سایر پرینترها
لیبل A4 سایز 21*38
  (2)
تماس بگیرید
لیبل A4 سایز 24*48
  (2)
تماس بگیرید
لیبل A4 سایز 11*46
  (2)
تماس بگیرید
لیبل A4 سایز 47/5*39
  (1)
تماس بگیرید
لیبل A4 سایز 34*64
  (1)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مخصوص طلا و زیورآلات
  (1)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 90*60- رول 1000 عددی
  (1)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 45*30- رول 4000 عددی
  (2)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 75*40- رول 1000 عددی
  (2)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 30*40- رول 4500 عددی
  (2)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 30*18- رول 6000 عددی
  (2)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 50*25- رول 4000 عددی
  (3)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 100*80- رول 500 عددی
  (2)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 100*50-رول 1000 عددی
  (2)
تماس بگیرید
برچسب حرارتی پرینتر لیبل زن مدل 40*60 -رول 1000 عددی
  (3)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 40*20-رول 4000عددی
  (3)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 51*34- رول 3000 عددی
  (2)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 50*55- رول 1000 عددی
  (2)
تماس بگیرید
برچسب پرینتر لیبل زن مدل 125*95-رول 500 عددی
  (2)
تماس بگیرید
برچسب حرارتی پرینتر لیبل زن مدل 35*25-رول 2000 عددی
  (2)
تماس بگیرید